[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hồ Bắc; Đường Dương La, Vũ Hán (5); Khu thắng cảnh Đông Hồ, thành phố Vũ Hán; huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương (2); Vũ Xương; Vũ Hán (2); Vân Mộng, Hiếu Cảm (2); Ứng Thành, Hiếu Cảm (2); Hy Thuỷ, Hoàng Cương (2).

Nhóm học Pháp ở Hy Thuỷ, Hoàng Cương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442422.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share