[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc An Huy tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Hợp Phì (4); An Khánh (4); huyện Thọ, thành phố Hoài Nam; Quảng Đức; Bạng Phụ; Hoàng Sơn; khu vực núi An Huy; Phụ Dương; huyện Kính; một huyện thuộc tỉnh An Huy; huyện Tinh Đức; một điểm luyện công ở Hợp Phì; khu Đông, Hợp Phì; khu Nam Hợp Phì (2); khu Tây Hợp Phì (2); Thương Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/安徽大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442355.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share