[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Nam tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Huyện Tĩnh Châu (3); Sâm Châu (4); huyện Thông Đạo; khu Vũ Lăng; Hành Dương (3); huyện Hành Sơn; huyện Kỳ Đông; Hồ Nam; khu Quân Sơn, Nhạc Dương (2); Ích Dương; Kỳ Dương; Tương Đàm; Bình Giang, Hồ Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442375.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share