[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Triết Giang tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Tu viện Long Tuyền; Ninh Ba (5); địa khu Thiệu Hưng; Hàng Châu (4); Lâm Hải (2); Thụy An; Bình Hồ; địa khu Ôn Châu (2); Lan Khê; Thái Châu (2); Đan Sơn; Kim Hoa; Tiên Cư; Dư Diêu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/浙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442373.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share