[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Công an huyện Kinh Châu (2); thị trấn Uông Tập (2); Ninh Ôn Tuyền (5); Nghi Xương; Đường Dương La; khu Tân Châu (4); Uy Ninh; Kinh Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442374.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share