[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Phúc Kiến tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Khu Thương Sơn (2); khu Cổ Lâu (2); thành phố Phúc Châu (2); Tế Nam và Phúc Châu; huyện Tiên Du; Chương Châu; Phúc Kiến (6); khu Tấn An (2); Bình Đàm (3); Tam Minh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/福建大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–442379.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share