[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại nông thôn từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh (4); Phủ Thuận (9); Tụ Nham (4); Thiết Lĩnh (2).

Điểm học Pháp ở Liêu Ninh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-21条–438326.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share