[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiết Lĩnh (2); Phủ Thuận (11); An Sơn (4); Liêu Dương (2); Phụ Tân; Liêu Ninh.

Điểm học Pháp ở Phủ Thuận (2).

Nhóm giảng chân tướng ở Cái Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438482.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share