[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (3); Chiêu Viễn, Yên Đài; Yên Đài; huyện Quan, Liêu Thành (4); Lai Châu, Yên Đài; Tế Ninh; Bồng Lai, Yên Đài; Liêu Thành; Lâm Thanh, Liêu Thành; Nhật Chiếu; Hoàn Thúy, Uy Hải (2); Uy Hải (3); Trâu Thành; Đông Doanh.

Nhóm học Pháp ở: Long Khẩu, Yên Đài (2); Uy Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–436230.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share