[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thông Hoá (9), Liêu Nguyên (7), Bạch Thành, Tứ Bình (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435681.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share