Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề Kiên trì học thuộc Pháp.

Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp

Quy chính trong lúc học thuộc Pháp

Học thuộc Pháp và đọc Luận Ngữ một nghìn lần

Không ngừng thăng hoa trong quá trình học thuộc Pháp

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 23-12-2021

Share