Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 27-11-2021]

Thấy trên Minh Huệ đăng Kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, sau khi đọc xong tôi có chút vui mừng. Từ đó tôi nhìn ra tiến trình Chính Pháp, cũng có cảm nhận liễu ám hoa minh về vấn đề tiêm vắc-xin. Dưới đây là thể ngộ cá nhân của tôi sau khi đọc Kinh văn.

1. Tiêm và không tiêm đều được, mấu chốt là phải trên cơ điểm người tu luyện xem xét vấn đề

Trong Kinh văn “Hãy tỉnh” đã chỉ rõ:

“Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được.” (Hãy tỉnh)

“khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch, ấy vậy trong thời dịch bệnh chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính. Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng?” (Hãy tỉnh)

Trung Quốc từ đầu năm đã bắt đầu chính sách tiêm vắc-xin, ban đầu là tự nguyện, đến tháng 6, tháng 7 đã là chính sách tiêm vắc-xin toàn dân mang tính cưỡng chế. Vì sợ chịu trách nhiệm hoặc sợ dư luận quốc tế, về tuyên truyền nói là tự nguyện tiêm vắc-xin, trên thực tế là thực hiện có tính cưỡng chế. Trong quá trình này, chúng tôi thấy, có đệ tử Đại Pháp tìm phương thuốc dân gian để phòng chống virus Trung Cộng, tìm bài thuốc Trung y để giải trừ độc hại của vắc-xin, rất nhiều đệ tử Đại Pháp cật lực chống lại tiêm vắc-xin, coi việc không tiêm là tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, coi là biểu hiện giữ vững tâm tính. Có người tu luyện cho rằng, trong vắc-xin có chip khống chế con người, tiêm vắc-xin sẽ ô nhiễm thân thể, cải biến DNA của thân thể người, ai tiêm vắc-xin thì tương lai sẽ trở thành phế nhân bị tiêu hủy, cho rằng, những đồng tu tiêm vắc-xin là tà ngộ, rằng đồng tu tiêm vắc-xin là đã bị rớt xuống rồi.

Tháng 6 chúng tôi tiêm vắc-xin, vì cần đi ra ngoài làm việc, ngồi các phương tiện giao thông công cộng, không tiêm thì không thể nào đi được. Từ lúc đó, chúng tôi đã phải chịu áp lực của các đồng tu khác về vấn đề vắc-xin, bao gồm cả việc không ủng hộ và hợp tác nữa. Do đó, sau khi đọc Kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi có cảm giác sau cơn mưa trời lại nắng.

Cá nhân tôi nhận thức rằng, từ chỉnh thể đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta tiêm vắc-xin sẽ không tạo thành đối lập với xã hội người thường, sẽ không bị người thường nhắm vào cái gọi là “phá hoại phòng chống dịch”, từ đó [Trung Cộng] tìm được lý do bức hại mới. Tiêm vắc-xin giảm nhẹ áp lực không cần thiết từ xã hội, từ đó giảm thiểu tổn thất của đệ tử Đại Pháp. Cũng có đồng tu ở trạng thái khai ngộ cho rằng, xuất phát điểm và mục đích đều là cứu người, thế thì tiêm vắc-xin chính là thể hiện của tâm từ bi. Ở đây không nói là nhất định phải tiêm vắc-xin, mà là nói quan điểm ở trên là đứng trên cơ điểm của người tu luyện nhìn nhận vấn đề.

Trong Kinh văn “Lý tính”, Sư phụ đã giảng về virus Trung Cộng, cộng thêm ở bên có đồng tu ở trạng thái khai ngộ, do đó về vấn đề virus Trung Cộng này, chúng tôi hiểu rõ virus Trung Cộng là do Thần tạo ra. Ở một không gian khác là dùng để thanh lý những sinh mệnh tà ác, ở không gian nhân loại là thanh lý những phần tử tà đảng Trung Cộng và những người đi cùng với nó. Trong quá trình Chính – tà giao chiến, những sinh mệnh tà ác ở các không gian khác cũng đang tìm biện pháp đối phó với virus Trung Cộng, truyền đến không gian nhân loại này, chính là tạo thành hình thế bùng phát dịch bệnh phức tạp ngày nay, khiến rất nhiều người tu luyện mê hoặc nhìn không rõ. Nhưng Trời diệt Trung Cộng là sự biến hóa của Thiên tượng, là xu thế lớn, trong thời gian sau này, những phần tử của tà đảng Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt hết sạch.

Virus Trung Cộng vốn không phải con người tạo ra. Nhưng Trung Cộng che giấu sự bùng phát của dịch bệnh, khiến nó càng nhanh chóng truyền rộng ra khắp thế giới.

2. Tiến trình Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Rất nhiều đồng tu nhìn thấy tiến trình Chính Pháp hiện nay đều cảm thấy chấn động.

Kỳ thực từ năm 2017 Sư phụ đã giảng:

“đã tới quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Sư phụ khai thị:

“Sư phụ cũng chỉ là từ Pháp Lý mà giảng một chút cho chư vị, vũ trụ Chính Pháp đã tới bước này hôm nay, quả thực đã tới cuối cùng rồi, hơn nữa đã tới quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi, cho nên nghĩ lại [thấy] hết thảy điều này thật không dễ dàng gì.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Do đó ở đây chúng tôi cho rằng, thời kỳ quá độ này không nên nhận thức đơn giản là 1 – 2 năm hay 2 – 3 năm là kết thúc. Chúng tôi cho rằng, cho dù là 6 – 7 năm cũng là rất ngắn, rất nhanh.

Đối với câu Pháp: “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian” trong Kinh văn “Hãy tỉnh”, lý giải cá nhân là vì cảnh giới tu luyện của đại bộ phận đệ tử Đại Pháp chưa đạt đến tiêu chuẩn viên mãn quy vị, cấp cho rất nhiều đệ tử Đại Pháp rớt lại phía sau thêm cơ hội tu luyện, do đó đã khác so với an bài trước đây. An bài trước đây là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cơ bản không tham gia thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Vì vậy chúng ta có thể có cách nghĩ: Vẫn còn tu thêm 10 năm, có thể tu càng cao hơn. Đồng tu ở trạng thái khai ngộ nhìn nhận thế này: Tốc độ tu luyện thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian cũng nhanh như hiện nay, nhưng thời kỳ đó ma nạn càng nhiều, hình thức ma nạn khác với ngày nay, lựa chọn tốt nhất là tu thành trước khi Pháp Chính Nhân Gian. Quan điểm này là phù hợp với Pháp, đã phá mê, còn muốn tốc độ tu luyện như ngày hôm nay, thì đương nhiên ma nạn sẽ phải lớn, phải nhiều.

Bởi vì Chính Pháp thiên thể đã kết thúc, điều này sẽ đem lại trạng thái khác cho việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp, chính là vị sự giảm thiểu can nhiễu từ không gian khác, nên chúng ta đả tọa sẽ cảm giác dễ nhập tĩnh, nhập định hơn trước, học Pháp dường như càng dễ tiến vào trạng thái tĩnh tâm học Pháp, càng dễ lĩnh hội nội hàm của Pháp hơn so với trước đây. Cũng có nhiều đồng tu hơn nữa sẽ đả khai công năng, tiến nhập vào trạng thái tiệm ngộ hoặc tiệm ngộ cao độ.

3. Buông bỏ chấp trước đối với chính trị và vấn đề người thường, khẩn trương cứu người

Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên, các kênh truyền thông cá nhân bàn về chính trị và những vấn đề người thường, đó là công việc của họ. Đại bộ phận đệ tử Đại Pháp Đại lục thường xuyên xem những tiết mục của các phương tiện truyền thông nói trên, đó không phải là tu luyện, nếu vì thường xuyên xem các tiết mục hướng tới người thường mà chấp trước vào chính trị và những vấn đề người thường, thế thì cần phải phân biệt rõ, sau đó buông bỏ.

Ví dụ vấn đề Đài Loan, nếu Trung Quốc Đại lục và Đài Loan thống nhất, thế thì đó là khảo nghiệm lớn đối với đệ tử Đại Pháp Đài Loan, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp Đài Loan có thể vượt qua được khảo nghiệm này? Chớ bị ngã ở thời khắc then chốt.

Từ giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta thấy tương lai có rất nhiều an bài của các sự tình sẽ thay đổi vì nhu cầu Chính Pháp, do đó sự tình như thế rất có khả năng sẽ xảy ra. Có đồng tu thông qua công năng nhìn thấy: Tháng 10 năm 2022, Trung Quốc Đại lục và Đài Loan thống nhất. Đương nhiên người tu luyện dĩ Pháp vi Sư, đối với dự ngôn hoặc những gì mà công năng nhìn thấy, thì chỉ coi là tham khảo thôi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không có nghĩa vụ cải biến xã hội. Xã hội ngày hôm nay đã đến thời cuối cùng rồi, hết thảy những biểu hiện xấu tệ kia đều không tránh khỏi.” (Hãy tỉnh)

Do đó, nếu xảy ra sự tình Trung Quốc Đại lục và Đài Loan thống nhất, thì cũng là biểu hiện tất nhiên của xã hội sau khi đã bại hoại, là an bài của Thần bại hoại trong vũ trụ, giống với Thần bại hoại an bài Bầu cử Mỹ 2020. Năm 2025, nếu Trump giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chúng ta cũng cần phải buông bỏ chấp trước đối với Trump, bởi vì ông ấy cũng không có sức vãn hồi xu thế bại hoại này của xã hội, không cần phải giống như những nhân sĩ dân chủ, gửi gắm hy vọng của tương lai Trung Quốc vào Trump và quân đội Mỹ.

Chúng ta cần biết rõ ràng rằng, là Sư phụ đang Chính Pháp, là Sư phụ đang Pháp Chính Nhân Gian, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là trợ Sư chính Pháp, đang theo Sư phụ trong Pháp Chính Nhân Gian tu luyện viên mãn. Chúng ta trong tương lai sẽ vẫn còn trông thấy nhiều biểu hiện bất hảo trong xã hội, chúng ta nhất định không được vì thế mà trong tâm trùm lên bóng đen u ám, đánh mất tín tâm với tương lai. Chúng ta cần buông bỏ chấp trước liên quan, một lòng cứu người, thực hiện thệ ước mà chúng ta đã dùng sinh mệnh ký kết khi đến thế gian.

4. Cơ hội cuối cùng chúng sinh Tam thoái đắc cứu

Sư phụ giảng:

“trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết.” (Hãy tỉnh)

Thời gian tiếp theo, những phần tử của tà đảng Trung Cộng và những sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn sẽ dần dần bị đào thải, là Sáng Thế Chủ đích thân xuất thủ, vì đây là Chính Pháp vũ trụ đi đến bước này rồi, cần thanh lý ở đây rồi. Đối với những phần tử tà đảng mà nói, có thể nắm được sợi dây cơ hội sống cuối cùng này, có cống hiến với Đại Pháp, từ đó được tiêu trừ nghiệp lực to lớn vô cùng của bản thân hay không, thì phải xem bản thân họ.

Bởi vì các phần tử tà đảng Trung Cộng trong thời gian tiếp theo sẽ từng bước bị đào thải, cũng sáng tạo ra cơ hội cho các đệ tử Đại Pháp trước đây chưa làm tốt bước ra thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh. Tương lai sẽ có nhiều người tu luyện không vượt qua được khảo nghiệm mà từ bỏ tu luyện, cũng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bước ra cứu độ chúng sinh. Nhìn từ góc độ công năng, thành phố mà tôi đang sống vẫn chưa có một đệ tử Đại Pháp tại thế nào thực hiện 100% thệ ước tiền sử, do đó tôi hiểu rằng, Kinh văn “Hãy tỉnh” vừa là để chúng sinh mau tỉnh lại liễu giải chân tướng khiến sinh mệnh mình được đắc cứu, mà còn là để các đệ tử Đại Pháp làm chưa tốt nắm lấy cơ hội cuối cùng, chớ để cuối cùng vì bản thân không thể quy vị mà rơi vào cảnh đau đớn không muốn sống. Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nỗ lực nhé.

Trên đây là nhận thức cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/27/434081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196786.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share