Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021] Trong nhiều năm, Trung tâm Tẩy não Tiểu Quân ở huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang đã tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công. Các học viên bị giam ở đây bị ép phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ đức tin của họ và bị lệnh phải từ bỏ đức tin. Những người từ chối tuân theo sẽ bị cấm ngủ, đánh đập, lăng mạ hay bị ép phải đứng trong nhiều giờ.

Sau đây là trường hợp của ba học viên bị bức hại.

Ông Ứng Chấn Cường bị đưa đến trung tâm tẩy não vào cuối tháng 8 năm 2021 và bị giam ở đó một tháng. Đây là lần thứ hai ông bị giam ở đó. Lần trước sau khi bị giam một tháng vào năm 2016, ông đã bị chuyển đến trại tạm giam và sau đó bị kết án 2,5 năm quản chế.

Bà Vương Thục Uyển cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não vào cuối tháng 8 năm 2021. Bà phát sinh triệu chứng cao huyết áp và được thả bốn ngày sau đó.

Bà Thẩm Mỹ Trân bị đưa đến đây vào đầu tháng 9 năm 2021. Bà bị cấm ngủ và liên tục bị lăng mạ. Bà phát sinh triệu chứng cao huyết áp trong một tháng bị giam. Hiện bà đã được thả.

Thông tin của kẻ bức hại:
Lý Ích Thắng, trưởng Phòng 610 Huyện Tấn Vân
Chu Quân Lương, người của Phòng 610 Huyện Tấn Vân: +86-578-3312541, +86-578-3312247
Lý Kiến Phương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Tấn Vân

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/2/196429.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share