Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Irvine, California

[MINH HUỆ 14-10-2021] Ngày 9 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại California đã tham gia Lễ hội Làng văn hóa Toàn cầu Irvine thường niên lần thứ 20 tại Công viên Great Park, Irvine. Họ trình diễn năm bài công pháp, giới thiệu lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Nhiều người muốn học môn tu luyện thiền định truyền thống này và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

a3262de77359817be57831f78b9646ea.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Làng văn hóa Toàn cầu Irvine

ce20a938f67cd5930962a247fba94e9d.jpg

7805eef7dec157dbfffe0625265e9f34.jpg

802aafc8280dc1c232c9c1ec64b41f5e.jpg

d00b0abc8dafb0fcf6141a3b445171fa.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công

Một phụ nữ đã nói với các học viên rằng những sự việc xảy ra gần đây khiến bà chú ý hơn đến hành vi vô trách nhiệm của ĐCSTQ và những hành động tàn bạo mà chính quyền này đã gây ra đối với Pháp Luân Công. Bà cảm ơn các học viên đã phơi bày cuộc bức hại, truyền rộng thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn. Bà ca ngợi đức tin của các học viên và khích lệ họ tiếp tục giúp nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất của ĐCSTQ.

Nhiều người trở nên quan tâm tới Pháp Luân Công sau khi xem trình diễn các bài công pháp. Họ tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe và nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người nói rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ khác cho biết gần đây bà đã nghe về cuộc bức hại, và đề nghị các học viên vạch trần ĐCSTQ một cách rộng rãi: “Nhiều người hơn nữa cần biết về cuộc bức hại mà các bạn đang phải gánh chịu!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/18/196220.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share