Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2021] Tôi đã từng ghét những người ác bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những kẻ đã gây rắc rối và đau khổ cho tôi và gia đình. Mặc dù tôi biết rằng mình nên để họ biết chân tướng về Đại Pháp và được cứu, tôi không nghĩ rằng họ cũng giống như những người thường khác. Cụ thể, khi nói về công an và những người liên quan đến cuộc bức hại, tôi đã có một cảm giác ghê tởm và tâm sợ hãi không thể tả.

Một ngày, khi học kinh văn của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ.” Những lời giảng của Sư phụ khiến tôi nhận ra rằng những người tham gia cuộc bức hại không biết mình đang làm gì.

Vì những gì họ làm là do cựu thế lực an bài từ xa xưa, để họ thực sự được cứu, họ phải có nhận thức tích cực về Đại Pháp. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giảng chân tướng cho họ, và quan trọng hơn, chúng ta phải xuất tâm đại từ bi. Chỉ bằng cách từ bi, dung nhẫn và hòa ái, chúng ta mới có thể cứu được họ.

Tôi nhận ra rằng mặc dù họ tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp và các học viên, nguyên sơ sinh mệnh của họ vốn là Thần, giống như chúng ta đây. Chỉ là họ đồng ý đóng một vai phản diện trong Chính Pháp, do cựu thế lực an bài.

Dưới sự an bài của cựu thế lực, họ nghĩ rằng mình cũng nhất định sẽ viên mãn. Từ quan điểm này, họ đã dám xuống nhân gian và cấp “khảo nghiệm” cho các học viên Đại Pháp, có nghĩa là họ cũng đặt hy vọng vào tương lai sinh mệnh của mình trong Chính Pháp.

Trước khi Sư phụ Chính Pháp, không ai biết tiêu chuẩn cứu độ chúng sinh là gì, mà thế gian thì là cõi mê. Có thể là chúng ta đã biết những kẻ hành ác và cảnh sát tà ác đang bức hại chúng ta hôm nay khi chúng ta còn trên thiên thượng.

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng trước khi cùng nhau tới nhân gian, chúng ta đã thỏa thuận ai sẽ là đệ tử Đại Pháp và ai sẽ là tà ác. Do sự an bài của Sư phụ, chúng ta đã trở thành đệ tử Đại Pháp. Hồi đó có lẽ chúng ta đã nói với họ rằng: nếu chúng ta không tinh tấn tu luyện, thì họ-những vị Thần đã quyết định đóng vai tà ác-phải tới “nhắc nhở” chúng ta.

Biểu hiện của họ tại nhân gian dưới các hình thức khác nhau như sách nhiễu và bức hại mà chúng ta đã thấy, họ đóng vai của kẻ ác, chẳng hạn như cai ngục hoặc công an.

Sau khi một số vị Thần tới nhân gian và trong ân ân oán oán của quá trình luân hồi chuyển sinh đã xác lập mối quan hệ nhân duyên với các đệ tử Đại Pháp-ngoại trừ những kẻ xấu và công an chuyển sinh từ địa ngục-họ bắt đầu đóng vai tà ác hoặc công an sau khi Chính Pháp vũ trụ bắt đầu.

Khi họ xuất hiện trước mặt chúng ta, được trang bị đầy đủ vũ khí, họ thực sự là những sinh mệnh giống như chúng ta, khoác vào bộ da người. Mà dưới bộ da người như là lớp mặt nạ này, bản nguyên sinh mệnh của họ cũng là Thần, hoặc có thể là các vị Thần mà chúng ta đã từng biết.

Khi chúng ta phản ứng với họ theo cách của người thường, chẳng hạn như sợ hãi, cáu giận, oán hận, v.v., những cảm xúc này chính xác là những gì chúng ta nên buông bỏ qua tu luyện. Cựu thế lực cho rằng chúng đã an bài những sinh mệnh tà ác bức hại Đại Pháp với mục đích để chúng tìm ra và loại bỏ những chấp trước người thường này.

Trên thực tế, chúng ta nên loại bỏ bất kỳ chấp trước nào của người thường để phù hợp với Đại Pháp và cứu tất cả chúng sinh có thể được cứu. Chúng ta nên phủ nhận hết thảy mọi việc do cựu thế lực an bài ở mức độ cao nhất có thể. Nói cách khác, hãy từ bi, dung nhẫn, hòa ái, v.v. Khi tiếp xúc với những người được an bài thành những kẻ hành ác và tham gia bức hại chúng ta.

Điều đó nghĩa là, chúng ta không cần phải tu luyện dưới hình thức khảo nghiệm do cựu thế lực an bài. Chúng ta tu luyện chiểu theo Đại Pháp và kiểm soát thật chặt nhất tư nhất niệm, để vô hiệu các khảo nghiệm do cựu thế lực an bài. Những người tham gia vào cuộc bức hại cũng là những người chúng ta nên cứu.

Chúng ta không thể để những vị Thần đặt hy vọng vào Chính Pháp và trở thành những công an mất đi cơ hội được cứu vì chúng ta không thực tu. Có thể họ là những vị Thần đã thệ ước với chúng ta rồi cùng nhau đi xuống.

Tôi mỉm cười khi ngộ ra điều này và cảm thấy từ bi với họ. Rất nhiều ý nghĩ phòng vệ của tôi ngay lập tức biến mất. Biết rằng bất cứ ai bức hại đệ tử Đại Pháp đều phải trả giá, chúng ta cần cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho những người có thể được cứu và thật từ bi để cứu họ.

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và chúng ta ở đây để tu luyện tinh tấn chiểu theo Đại Pháp và trợ Sư cứu độ chúng sinh.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu,Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193987.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share