[MINH HUỆ 15-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng của ba thành phố của tiểu bang Massachusetts đã ban hành tuyên bố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Joseph M. Petty của Worcester đã tuyên bố tháng 5 năm 2021 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp của thành phố, và khuyến khích tất cả người dân công nhận và tham dự lễ kỷ niệm.

Tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa, bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ đại với trọng tâm là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cùng với năm bài công pháp nhẹ nhàng, bao gồm thiền định.”

“Sự kiên định và lòng quả cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý giá của phẩm giá con người.”

4f8a2c5d3f31ef99eabc7080720c12f4.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Joseph M. Petty của Worcester

2e900567dd1b5927b1c69fb413b6de37.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Sumbul Siddiqui của thành phố Cambridge

eb88f4ed5d7792f46d68a5ba5346d096.jpg

Bằng khen của Thị trưởng thành phố Quincy

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193141.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share