[MINH HUỆ 15-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng Kevin Hartke của thành phố Chandler đã ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

e7002ce81905be2c95eaf1009fd40619.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Kevin Hartke của thành phố Chandler

Tuyên bố có đoạn: “Các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp học và luyện công do các tình nguyện viên cung cấp miễn phí cho công chúng, và đã có hàng chục triệu người ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã thu được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/世界法轮大法日-亚利桑那州钱德勒市长颁发褒奖-425702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193159.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share