[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thống đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota đã ban hành chứng nhận nhằm tôn vinh sự kiện này.

Bản chứng nhận có nội dung: “Chứng nhận này dành tặng cho nhà sáng lập và các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì cam kết liên tục phục vụ và tăng cường cơ hội giao lưu văn hóa trong các cộng đồng trên khắp Minnesota và trên toàn thế giới.”

855634da4bc259971b399dec5a0bfa05.jpg

Chứng nhận từ Thống đốc Tim Walz của Tiểu bang Minnesota

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng bởi Đại sư Lý Hồng Chí tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bải giảng – dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – đồng thời trải nghiệm sự cải biến về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192890.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share