Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, Áo, Mỹ và Canada. Tiếp đó là Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Đồng nghiệp của chồng tôi đều nói rằng chồng tôi là một người “vô cùng may mắn”.

Chương trình phát thanh số 522: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 3/3/2021

Download


Đăng ngày 3-3-2021

Share