Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị bắt trước Tết Nguyên đán chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tiêu đề: Luyện công ba ngày, cánh tay phải bị gãy đã liền trở lại.

Chương trình phát thanh số 519: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 24/02/2021

Download


Đăng ngày 24-02-2021

Share