Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 28-12-2020] Khi thời tiết ấm áp, thỉnh thoảng tôi sẽ đi thu thập chữ ký kêu gọi phản bức hại và giảng chân tướng trực diện cho người dân phương Tây. Trong quá trình giảng chân tướng, rất nhiều người thiện lương đã hiểu và ủng hộ Đại Pháp, cảm thông với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đệ tử Đại Pháp, lên án những hành vi tội ác của ĐCSTQ. Thậm chí có rất nhiều người chủ động hỏi thăm: Ngoài ký tên ra còn có phương thức nào để trợ giúp đệ tử Đại Pháp không, thật sự vô cùng cảm động.

Tuy nhiên, tôi phát hiện một vấn đề, bên cạnh những người phương Tây nhận thức được sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ, có một bộ phận hoàn toàn không thừa nhận tổng thống Trump của Hoa Kỳ, không lắng nghe những lời ủng hộ tổng thống Trump

không thể lắng nghe những phát biểu của tổng thống Trump, thậm chí cực kỳ bài xích các kênh truyền thông cánh hữu (cùng với những kênh truyền thông mà họ nhận định là cánh hữu). Những hiểu lầm của những người phản đối tổng thống Trump dường như đã là thâm căn cố đế.

Những người đứng về phía tổng thống Trump thường ủng hộ Đại Pháp và không chấp nhận ĐCSTQ, khả năng cứu họ không phải vấn đề lớn. Cá nhân tôi cho rằng họ không phải là trọng điểm của chúng ta khi giảng chân tướng cho người dân phương Tây, quan trọng hơn là cần giảng chân tướng cho những người không chấp nhận tổng thống Trump, bất kể họ thuộc đảng phái nào.

Nhưng đây chính là thời kỳ mà con người cần đưa ra lựa chọn giữa thiện và ác. Những người thiện lương nhưng lại phản đối tổng thống Trump thì phải cứu thế nào? Hai phe cánh tả cánh hữu chia rẽ rất lớn, hình thế biến hoá có thể đẩy họ sang đứng cùng hàng ngũ với ĐCSTQ. Cá nhân tôi lý giải rằng trong kinh văn mới nhất, Sư phụ đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta.

Trong kinh văn mới nhất “Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]”, Sư phụ giảng:

“Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.”

Tôi ngộ ra rằng, bản thân không nên chọn lựa cánh tả, cánh hữu của người thường; mà cần đứng ở giác độ cao hơn để giảng chân tướng, thì những người phương Tây phản đối tổng thống Trump mới có thể tiếp thụ, mới không đẩy họ sang phía phản diện, mới có thể cứu được thêm nhiều người.

Trong giảng chân tướng cũng không nên đưa quá nhiều thông tin, nếu không sẽ khiến người phương Tây phản cảm và bài xích. Chúng ta cần đưa ra một cách lý trí các chứng cứ và báo cáo thuyết phục về những dối trá trong cuộc tổng tuyển cử, phá rối của Trung Cộng, những người thông đồng với Trung Cộng, thì mới có thể cứu người tốt hơn.

Tôi cũng nhìn thấy (Sư phụ đã đả khai một phần năng lực cho tôi), trong an bài của cựu thế lực, rất nhiều người Tây phương vốn có thể đắc cứu nhưng lại đi sang hướng phản diện, thậm chí có nhận thức phụ diện đối với Đại Pháp. Mặc dù trong đó có an bài của cựu thế lực, nhưng cũng có lựa chọn của cá nhân, cũng có nguyên nhân do chúng ta không thể đứng ở tầng cao hơn con người mà giảng chân tướng (thay vào đó lại đối chọi gay gắt với truyền thông cánh tả). Nếu tôi không lầm, theo thể ngộ cá nhân của tôi, trong kinh văn mới của Sư phụ có một tầng hàm nghĩa là đưa chúng ta thoát ra khỏi an bài của cựu thế lực, cứu độ thêm nhiều người.

Ngoài ra, tôi lý giải rằng không đứng sang một bên cánh tả, cánh hữu của người thường không có nghĩa là người ba phải. Trong nội tâm chúng ta trước hết cần phân rõ chính tà thiện ác, phải hiểu được sự thật đằng sau cuộc chiến chính tà, mới có thể dẫn dắt con người phân biệt thiện ác.

Thế cục nơi con người hiện nay đang hỗn loạn phức tạp, thậm chí còn có thể trở nên phức tạp hơn. Lúc này tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị, đồng thời cũng sẽ bị cựu thế lực, những nhân tố tà ác kia lợi dụng, nhất định thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi thể ngộ rằng, chúng ta cần phải chú ý vào thời điểm này, đặc biệt là các đồng tu truyền thông cần chú ý, không thể để cho bất kỳ nhân tâm nào can nhiễu chúng ta trợ Sư chính Pháp.

Trên đây là những lý giải cá nhân của tôi, nếu có gì sai sót không đầy đủ, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/尽力救度更多西方人-417163.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189053.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share