Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2021] Một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Quế Lan tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh rối loạn thần kinh, bệnh tim, thấp khớp và viêm khớp, những căn bệnh đã hành hạ bà trong suốt 20 năm. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, bà đã đi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công và lợi ích sức khỏe của pháp môn, nhưng bà đã bị báo cảnh sát và bị bắt trong khi đang đợi xét buýt.

Cảnh sát cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà Vu. Chiều hôm đó, họ lục soát nhà bà và lấy đi hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và vài tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công của bà.

Sau cuộc đổ bộ đó, cảnh sát đưa bà Vu trở lại đồn công an địa phương và đã thả bà vào khoảng 10 giờ đêm. Họ yêu cầu bà phải quay lại đồn công an vào ngày hôm sau, nhưng bà không phối hợp.

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2020, bà Vu đã bị bắt khi cảnh sát thấy bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong khi đang theo dõi bà. Họ lục soát nhà bà một lần nữa và lấy đi một số tấm dán có nội dung về Pháp Luân Công. Sau khi thả bà, cảnh sát đã gửi hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Vọng Hoa.

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, cảnh sát đã kéo tới nhà bà Vu và đưa bà tới Tòa án quận Vọng Hoa. Bà nhận bản cáo trạng và bị quản thúc tại nhà. Thẩm phán không nói cụ thể khi nào bà sẽ bị đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190233.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share