Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2020] Kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát vào cuối năm ngoái, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực chúng tôi đã chú trọng vào việc khích lệ những người đã minh bạch chân tướng chia sẻ các thông tin họ biết với thân nhân và bạn bè của họ.

Trong khi giảng chân tướng, chúng tôi chú trọng nói về các thủ đoạn lừa dối của ĐCSTQ khi xử lý đại dịch, đó cũng chính là các thủ đoạn mà nó sử dụng để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi họ hiểu chân tướng, chúng tôi liền căn dặn họ hãy kể cho người thân và bạn bè của họ nghe, cũng như khuyên thân nhân của họ thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được phúc báo và bình an trong đại dịch.

Chúng tôi cũng giảng chân tướng thêm một bước nữa cho những người mà chúng tôi đã từng nói chuyện trước đây. Chúng tôi nói chi tiết hơn về bản chất dối trá và sự coi thường sinh mệnh của ĐCSTQ đã được thể hiện trong đại dịch và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hầu hết họ đều nói rằng: “Trước đây chúng tôi không có lý giải về chân tướng sâu sắc như hiện nay.“ Họ cũng vui vẻ đồng ý truyền tải tiếp các thông điệp tới thân nhân và bạn bè của họ.

Giảng chân tướng thêm một lần nữa có vẻ như là một việc trùng lặp. Kỳ thực, nó giúp thế nhân lý giải chân tướng sâu hơn, và giúp chúng tôi mở rộng phạm vi giảng chân tướng. Chúng ta thường không có cơ hội tiếp xúc với người thân và bạn bè của thế nhân. Bằng cách khuyến khích họ giúp chúng ta truyền rộng chân tướng, chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Và chúng tôi đã nhận được một số kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi từ việc này.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186734.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share