[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các thành phố, huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp, điểm sản xuất tài liệu ở huyện Bổn Khê (2), Nội Mông Cổ, Côn Minh, Hồ Lô Đảo, Thạch Gia Trang, Kê Tây, Đại Khánh, Quảng An, Tương Đàm, Yên Đài, Duy Phường, Tùng Nguyên, Toại Ninh, Hô Luân Bối Nhĩ, Tần Hoàng Đảo, ngành y tế Trùng Khánh, Triêu Dương, Bắc Kinh cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-33条–413183.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share