[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các thành phố, huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp, điểm sản xuất tài liệu ở Thạch Cảnh Sơn, Tân Hải Tân, Hải Điến, Thạch Gia Trang, Lan Châu, Bổn Khê, Tương Dương, Tuỳ Châu, Hoàng Thạch, Thanh Đảo, Lâm Hạ, khu Trường Thọ (5), Bảo Định, Thượng, Hải, Bắc Kinh, Cửu Giang, Trùng Khánh, Liêu Thành, mỏ dầu Liêu Hà, Diên Khánh, Thiên Tân, Sa Bình Bá, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở vùng nông thôn Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-46条–413190.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share