[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các thành phố, huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp, điểm sản xuất tài liệu ở khu Cửu Đài, Hoài Hoá, Hồ Lô Đảo (2), Tinh Tân, Đồng Vân Cương, Tân Tập, Lạc Dương, Thường Châu, Xan Ẩm, Hàm Đan, nhóm giảng chân tướng ở Hàm Đan (3), Trường Xuân, đệ tử Đại Pháp trong ngành y tế Trường Xuân, Tuyên Y, Giai Mộc Tư, Phủ Viễn, Công Chủ Lĩnh, Vu Hồng, Nam Ngạn, Trịnh Châu, Hứa Xương, Thẩm Dương (2), Ma Thành, Trịnh Châu, Đan Đông, Đại Khánh, Bát Ngư Quyển, Côn Minh (2), Doanh Khẩu, Thanh Sơn, Nam Sung, Hồ Lô Đảo, Cửu Giang, Uy Hải, Khánh Dương, Bảo Định, Trường Xuân (5), Thượng Hải, Đại Liên, Chiết Giang, Bảo Kê, huyện Huy cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại lục.

http://www.minghui.org/mh/

http://www.minghui.org/mh/

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/中国大陆各地大法弟子恭祝师尊中秋节快乐(85条)-413208.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share