Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Từ tháng 7 năm 2020, gần 20 học viên Pháp Luân Công ở huyện Hữu Nghị, tỉnh Hắc Long Giang đã bị sách nhiễu và yêu cầu ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Sự sách nhiễu là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ” mới do Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) phát động trong một nỗ lực chung nhằm cưỡng chế toàn bộ học viên có trong danh ách đen của chính quyền phải tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, từ năm 1999, UBCTPL luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc ban hành và thực thi các chính sách bức hại.

Khi đến nhà của mỗi học viên, đầu tiên công an thường hỏi liệu họ vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi các học viên trả lời vẫn đang tu luyện, công an sẽ bảo họ rằng miễn là họ ký tên vào tuyên bố từ và hứa sẽ không tu luyện bỏ Pháp Luân Công nữa, thì sau này công an sẽ để họ yên.

Khi học viên từ chối làm theo, công an sẽ đe dọa bắt giữ và đưa họ đến các trung tâm tẩy não, và còn đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu của các học viên và chấm dứt con đường sự nghiệp, học hành của con cái họ.

Có công an còn nói với một học viên: “Nếu anh/chị không ký tên, chỉ cần tôi hạ lệnh là anh/chị sẽ biến mất.”

Bà Dương Văn Thục, một học viên ngoài 80 tuổi, người đã chuyển đến sống ở địa phương khác, và ông Lâm Trạch Hoa đã bị liệt và phải nằm liệt giường sau khi bị bức hại tám năm trong Nhà tù Giai Mộc Tư, cũng bị sách nhiễu.

Để cưỡng chế bà Lý Thục Cầm ký tên vào tuyên bố từ bỏ tu luyện, Lữ Đông Lội, Đồn trưởng Đồn Công an Thị trấn Hữu Nghị, đã cưỡng chế các con của bà Lý, đang sống xa nhà phải trở về để phối hợp với ông ta gây sức ép lên bà Lý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186511.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share