Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2020] Từ tháng 4 năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật (PLAC) ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã thực hiện một chiến dịch “Xóa sổ” mới theo lệnh của Văn phòng PLAC Trung tâm ở Bắc Kinh trong nỗ lực buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào tháng 7 năm 1999, PLAC, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp giám sát an ninh nhà nước và các ngành tư pháp đã đóng vai trò trung tâm trong việc ban hành và thực thi các chính sách bức hại.

Chiến dịch “Xóa sổ” mới được phát động vào dịp kỷ niệm 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nhân viên cộng đồng và cảnh sát địa phương được huy động tới gặp các học viên Pháp Luân Công trong sanh sách đen của chính phủ. Họ thu thập thông tin của các học viên và nỗ lực buộc họ ký vào tuyên bố tử bỏ Pháp Luân Công mà họ chuẩn bị từ trước. Một số thành viên gia đình học viên cũng bị sách nhiễu và đe dọa.

Vào tháng 4, một nhân viên cộng đồng nữ tới nhà của một học viên (chưa biết tên) và nói rằng họ sẽ xóa tên bà ra khỏi danh sách của họ nếu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Người học viên trả lời rằng bà đang cố gắng hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt và bà không thể từ bỏ tu luyện. Nhân viên cộng đồng đó đã không thúc giục thêm nữa và rời đi sau khi hỏi một một số thông tin cơ bản của bà.

Ngày 23 tháng 4, một vài cảnh sát và nhân viên cộng đồng sách nhiễu bà Lý Cảnh Diễm. Ngày hôm sau, những cảnh sát trên đã sách nhiễu hai học viên khác bao gồm bà Zhu Xueshuang và bà Cố Xảo Linh. Cả ba học viên đều là người cao tuổi.

Cảnh sát bắt đầu với câu hỏi các học viên có gặp khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày hay không và hoàn cảnh của các con của học viên ra sao. Sau đó, lãnh đạo cộng đồng hỏi số điện thoại của con học viên nhưng họ đã từ chối cung cấp. Khi cảnh sát nói với các học viên rằng họ nên liên lạc với nhau thường xuyên hơn trong tương lai, một học viên phản hồi trực tiếp rằng bà thấy các cảnh sát đang bí mật chụp hình bà và họ đang sách nhiễu bà. Bà hối thúc họ đừng quay trở lại và không nên tuân theo chính sách bức hại của chính quyền.

Ngày 18 tháng 5, hai cảnh sát cách nhiễu bà Khúc Lệ Hoa tại nhà riêng. Sau khi lục soát nhà, họ xé những trang trí với thông điệp Pháp Luân Công trên cửa sổ và tịch thu một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà. Bà Khúc bị buộc phải cung cấp số điện thoại cho cảnh sát.

Ngày 25 tháng 5, ông Chiêm Hưng Siêu nhận được một cuộc điện thoại và được yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà của mình nhưng ông đã từ chối trả lời.

Vào tháng 6, một học viên họ Thôi bị đồn công an triệu tập và ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 6, bà Trương Thu Lan bị sách nhiễu. Cảnh sát đe dọa sẽ sớm liên lạc lại với bà.

Ngày 15 tháng 6, một học viên (chưa biết tên) bị cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu. Cảnh sát chụp hình bà và buộc bà ký vào một biên bản. Họ xác định các thành viên trong gia đình bà thông qua việc sử dụng những công cụ dữ liệu lớn và cũng sách nhiễu thành viên gia đình.

Trong tháng 6, bà Tôn Diễm Hoa cũng nhận được một vài cuộc gọi điện thoại sách nhiễu. Ngày 20 tháng 6, nhân viên cộng đồng sách nhiễu bà tại nhà riêng và ra lệnh cho bà ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được họ chuẩn bị trước. Sau khi bà từ chối, các nhân viên đe dọa sẽ yêu cầu thành viên gia đình bà ký thay bà.

Một tuần sau, chồng bà Triệu Vân Diễm nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát và hỏi rằng bà còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Ngày 22 tháng 7, con gái bà Viên Thục Vinh nhận được một cuộc điện thoại của Phòng An ninh công cộng địa phương. Nhân viên yêu cầu bà Viên tới văn phòng của họ để lấy sinh trắc học bao gồm có dấu vân tay và hình ảnh khuôn mặt. Tuy nhiên, bà Viên đã từ chối hợp tác.

Ngay sau đó, một người tự nhận là từ công ty bảo hiểm sức khỏe gọi điện cho bà Viên và hỏi địa chỉ của bà để làm một cuộc khảo sát nhưng bà đã từ chối.

Thêm ba học viên bao gồm bà Phó Chiếu Tụy, bà Hàn Chấn Hoa và bà Dương Huệ Bình cũng bị sách nhiễu trong tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186326.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share