Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 12-08-2020] Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại Quảng trường Odeonsplatz, Munich. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sỹ Zierer, một người dân địa phương, khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng đã nhận xét: “Đúng là Đảng Cộng sản! Thật là vô pháp! Lũ tội phạm cộng sản!” Ông đã ký vào bản kiến nghị và gọi Đảng Cộng sản là một băng nhóm tội phạm.

22b3dc2a5f2dd04ec9a4738e0fe31246.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại Odeonsplatz, Munich, hôm 8 tháng 8 năm 2020

80a4fe798e17d5881c1258d8a359842e.jpg

Trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công

ba10318ec42137a5753d21ad9842b61c.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

01947a4124d4eefe25ad466827958909.jpg

Giáo sư Zierer cho hay hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác kinh hoàng

Nhiều người đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay khi họ nhìn thấy biểu ngữ Pháp Luân Công, họ đã tới và ký bản kiến nghị để lên án tội ác thu hoạch nội tạng.

Ông Schneider, một kỹ sư địa phương, cho biết việc ĐCSTQ chà đạp lên nhân quyền là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông không muốn thấy nước Đức hợp tác làm ăn với chính phủ Trung Quốc mà không đả động gì tới những vi phạm nhân quyền của họ. “Chúng ta phải thẳng thắn chỉ ra những việc làm sai trái của chính quyền Trung Quốc. Chúng ta không thể tiếp tục bắt tay với họ và sẵn sàng đáp ứng họ”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186386.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share