[MINH HUỆ 30-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở chín tỉnh thành, trong đó có ít nhất 31 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

9cda0feeab7fe70e4381f7509f1da449.jpg

1. [Huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Khánh Vũ bị bắt
2. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị tạm giam
3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên bị bắt
4. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Trần Hoành Lan bị tạm giam
5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt
6. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Thang Cúc Trương và vợ ông bị bắt
7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Phượng Cúc và bà Lan Phong Liên bị bắt
8. [Trùng Khánh] Hồ sơ của ông Vương Mậu Như và bà Lưu Thành Bích được chuyển đến Viện kiểm sát
9. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Tông Mai và bà Lưu Xuân Cầm bị bắt
10. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Dương Thục Hoà và bà Thịnh Lệ bị bắt
11. [Thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây] Ba học viên bị bắt
12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị tạm giam

1. [Huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Khánh Vũ bị bắt

Ông Trương Khánh Vũ ở thị trấn Hưng Long bị tố giác với cảnh sát vào chiều ngày 21 tháng 5 năm 2020 vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Công an ở Đồn công an Hưng Long đã đến bắt giữ ông, nhà ông bị lục soát.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ông Trương:

Lý Ngạn Quốc ( 李彦国), bB thư, Hội đồng Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Ba Ngạn: +86-451-57502716

Văn Ngọc Quyền ( 闻 玉 权), Trưởng Phòng 610: +86-13796230800, +86-451-57513231

Vu Hải Yến ( 于海燕), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13634803322

Trương Văn Giang ( 张 文江), Trưởng phòng công an Hưng Long: +86-451-57577040, +86-18904619000

2. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị tạm giam

Bà Vương Tú Hoa và năm học viên khác bị tố giác với cảnh sát vào sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở chợ nông sản xã Hồng Nhai Tử. Công an ở Đồn công an Hồng Nhai Tử đã bắt giữ các học viên. Nhà của họ bị lục soát. Sáu học viên hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo.

Danh sách cá nhân / tổ chức bức hại các học viên:

Hác Xuân Lâm ( 郝春林), Trưởng đồn công an Hồng Nhai Tử: +86-13188516509, +86-429 5652004

Vương Hiểu Huy ( 王 晓辉), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Hưng Thành: +86-15566755684, +86-13504295246

Trương Lập Quân ( 张 立 军), Đội phó: +86-429-5153263, +86-15566755528

Trương Nguyệt Lâm ( 张 月林), Trưởng phòng công an thành phố Hưng Thành: +86-13898796787

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên bị bắt

Bà Chu Mạt Mai, bà Lâm Vọng Mai, bà Bành Tứ Liên, và bà Từ Kiến Anh bị người ở Phòng 610 quận Tân Châu, Đội An ninh Nội địa và Phòng công an bắt giữ vào chiều ngày 21 tháng 5 năm 2020. Các sách về Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu.

4. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Trần Hoành Lan bị tạm giam

Bà Trần Hoành Lan bị đưa tới trại tạm giam Hắc Nê Oa.

5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt

Bà Tiên Minh Trân, bà Tằng Khánh Tú, và bà Lý Phương Linh ở quận Long Tuyền Dịch bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Lý được trả tự do vào tối hôm đó. Còn bà Tằng và bà Tiên bị đưa tới trại tạm giam.

6. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Thang Cúc Trương và vợ ông bị bắt

Ông Thang Cúc Trương và vợ ông, bà Dương Thụ Quý bị Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Phì Đông cùng nhiều cảnh sát khác bắt giữ vào chiều ngày 22 tháng 5 năm 2020. Nhà họ bị lục soát, máy tính, máy in, điện thoại di động, đĩa DVD, các sách về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu.

Ông Thang được trả tự do vào chiều hôm sau. Bà Dương bị giam tại tầng hai Bệnh viện Hồ Tân, thị trấn Trường Giam, huyện Phì Đông

7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Phượng Cúc và bà Lan Phong Liên bị bắt

Bà Vương Phượng Cúc, 76 tuổi, ở thôn Trung Thôn và bà Lan Phong Liên ở thôn Triệu Gia , thị trấn Trương Tinh, bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Hai người họ bị đưa tới Đồn công an khu phát triển kinh tế, nơi họ bị thẩm vấn. Các sách về Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Vương và bà Lan:

Vương Văn Lập ( 王文立), Đội An ninh Nội địa Chiêu Viễn: +86-535-8093198

Vương Học Đường ( 王学堂), Bí thư: +86-18660062621, +86-13615358378

Khâu Vĩ Phương ( 邱 伟 芳), Phó bí thư: +86-535-8093191

Vương Ngọc Thành ( 王玉成), Phó bí thư: +86-535-8093193, +86-18660069788

Lý Nhạc Minh ( 李 乐 明), Đội trưởng: +86-535-8093198

8. [Trùng Khánh] Hồ sơ của ông Vương Mậu Như và bà Lưu Thành Bích được chuyển đến Viện kiểm sát

Ông Vương Mậu Như bị bắt ngày 8 tháng 8 năm 2019. Ông hiện đang bị giam tại trại tạm giam Lý Tử Bá. Bà Lưu Thành Bích bị bắt cùng ngày và đang bị giam tại trại tạm giam Thạch Bản Pha. Đồn công an Thạch Du Lộ ở quận Du Trung đã chuyển hồ sơ của họ đến Viện kiểm sát quận Cửu Long Pha.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại học viên:

Đường Gia Hoan ( 唐家 欢), phụ trách hồ sơ, Viện Kiểm sát Cửu Long Pha: +86-23-63426075

Đồn công an Thạch Du Lộ: +86-23-63941521, +86-23-68575962

9. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Tông Mai và bà Lưu Xuân Cầm bị bắt

Bà Dương Tông Mai, 84 tuổi, bị bắt ngay trước cửa nhà bởi người ở Đồn công an Tỳ Cô Đường vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2020. Túi xách của bà bị khám xét.

Bà Lưu Xuân Cầm, 45 tuổi, bị bắt ngày 27 tháng 5 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới trại tạm giam.

10. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Dương Thục Hoà và bà Thịnh Lệ bị bắt

Bà Dương Thục Hoà, 78 tuổi, ở quận Giang Tân thuộc Trùng Khánh, bị cảnh sát mặc thường phục bắt tại nhà con gái bà ở thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020. Nhà con gái bà bị lục soát. Không ai biết bà đang ở đâu.

Bà Thịnh Lệ bị camera giám sát ghi hình khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 5. Bà bị bắt giữ, không ai biết bà đang ở đâu.

11. [Thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây] Ba học viên bị bắt

Bà Dương Tú Anh (khoảng 80 tuổi), ông Lưu Kim Minh (khoảng 60 tuổi) và bà Lại Phương Bình ở quận An Nguyên bị bắt vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2020 khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Giang Bình, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa An Nguyên, cùng với cảnh sát ở Đồn công an Hậu Phụ là những người bắt giữ ba học viên. Họ tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị tạm giam

Bà Từ Diễm, cùng chồng là ông Trương Hiến Quân và bà Lý Tuệ Mẫn ở quận Song Thành bị tố giác với cảnh sát vào sáng ngày 16 tháng 5 năm 2020 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Người ở đội điều tra tội phạm Song Thành, đồn công an Đông Phong, cảnh sát Vương Ngọc Bưu đã tham gia bắt các học viên.

Họ được chuyển đến Đội điều tra tội phạm Nam Nhai, nơi họ bị thẩm vấn và lấy vân tay. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Bà Từ và ông Trương đang bị giam ở khu tạm giam hình sự. Bà Lý bị tạm giam trong mười ngày.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407031.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185477.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share