Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Minnesota

[MINH HUỆ 19-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020 đánh dấu 21 năm kháng nghị ôn hoà của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai nghị sỹ của tiểu bang Minnesota đã viết thư bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của các học viên trong việc giảng rõ sự thật và phơi bày cuộc bức hại.

1dd4ee7688e2980c39f22cb386bd0318.jpg

Thư của Hạ Nghị sỹ Angie Craig

“Mọi người đều có quyền được thực hành tín ngưỡng của mình một cách ôn hòa mà không phải lo sợ bị bức hại hay bỏ tù”, Hạ Nghị sỹ Angie Craig viết trong thư.

“Năm nay đánh dấu kỷ niệm 21 năm các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự bất công dưới chế độ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần, dạy con người về các đức tính Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên đã bị phân biệt đối xử, bị ngược đãi tàn bạo; những trường hợp này đã được ghi chép cụ thể.”

Hạ Nghị sỹ Craig nhấn mạnh: “Tôi đứng về phía các bạn trong cuộc chiến chống lại sự bất công và ngược đãi này.”

7b44f425293721fadbe921ad5f510930.jpg

Thư của Hạ Nghị sỹ Dean Phillips

“Tôi xin gửi lời chào trân trọng tới cộng động Pháp Luân Công nhân dịp chúng ta nói về các nguyên lý biểu hiện qua các học viên: đó là Chân-Thiện-Nhẫn”, Hạ Nghị sỹ Dean Phillips viết trong thư.

“Sự nguy hiểm mà những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt là có thật. Nhiều báo cáo của các tổ chức độc lập và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho thấy Pháp Luân Công đang phải đối mặt với cuộc bức hại tín ngưỡng tàn bạo ở Trung Quốc, và tình trạng bỏ tù sai trái vẫn đang tiếp diễn. Đây là sự vi phạm nhân quyền và phải bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.”

Ông ca ngợi những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc lên tiếng cho các đồng tu của họ ở Trung Quốc. Ông hy vọng những nỗ lực phản bức hại này sẽ tạo ra sự thay đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185993.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share