Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 18-07-2020] Hesse là bang đông dân nhất và giàu có nhất của Đức. Để ghi dấu 21 năm cuộc bức hại đang diễn ra và khích lệ sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần nó, bảy nghị sỹ bang Hesse (MSP) đã viết thư ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nghị sỹ Dirk Bamberger: Làm hết sức để bảo vệ Pháp Luân Công

9cf52b591d88169bef94e3640cbe0c5f.jpg

c4faa73ec9d6abd19e51674338531301.jpg

Thư của ông Dirk Bamberger, nghị sỹ bang Hessian

Nghị sỹ Dirk Bamberger thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức đã không do dự viết một bức thư để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc theo đuổi công lý, sự công nhận và nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Công.

Ông chỉ ra rằng trong thời kỳ Đệ tam Quốc xã, cuộc diệt chủng Holocaust đã đẩy cuộc đàn áp người Do Thái đến đỉnh điểm đáng sợ của tội ác phản nhân loại. Sau đó, tuyên bố nhân quyền phổ quát đã ra đời, trong đó có quyền tự do tôn giáo.

Nghị sỹ Bamberger tuyên bố trong thư: “Là một nghị sỹ tại bang Hesse do dân trực tiếp bầu, tôi ủng hộ mọi người thoát khỏi sự áp bức và chuyên chế, và để có thể tự do hoạch định cho cuộc sống của họ.”

“Tôi sẽ làm mọi việc mà tôi có thể để bảo vệ Pháp Luân Công, và tôi cực lực phản đối những người tham gia vào cuộc bức hại phong trào Pháp Luân Công.”

Nghị sỹ Heiko Kasseckert: Hãy lên tiếng chống lại cuộc bức hại

8b6b59b71c3b1a3f45a565548dfb394d.jpg

Thư của Nghị sỹ Heiko Kasseckert thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU)

Trong thư, nghị sỹ Heiko Kasseckert thuộc CDU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và sự kiện ôn hòa của họ. Ông cho biết các học viên đã không ngừng phản đối cuộc bức hại tàn bạo và vô nhân đạo một cách ôn hòa trong 21 năm.

Ông nói chúng ta cùng đứng ra để lên tiếng và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại. Ông chỉ ra rằng việc thể hiện sự phản đối cuộc bức hại tàn ác này là quan trọng. Ông khích lệ các học viên tiếp tục can đảm và mạnh mẽ trong hành trình phản bức hại ôn hòa này.

Cộng đồng quốc tế phải lên án tội ác này

3f0ed878cb303e7afeabbc905047c4a9.jpg

Thư của Nghị sỹ Oliver Stirboeck thuộc FDP

Nghị sỹ Oliver Stirboeck của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã viết, rằng Pháp Luân Công không được tập luyện tự do ở Trung Quốc trong suốt 21 năm qua. Các học viên còn có nguy cơ mất đi sinh mạng của họ.

Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những tội ác này.

a6a8ea62c70b8540188e3314ff3246fe.jpg

Thư của các nghị sỹ Karin Mueller, Martina Feldmayer và Miriam Dahlke, thuộc Đảng Xanh

Các nghị sỹ Karin Mueller, Martina Feldmayer và Miriam Dahlke thuộc Đảng Xanh viết rằng ngày 20 tháng 7 là một ngày kỷ niệm buồn. Họ hy vọng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia bảo vệ nhân quyền. Họ hy vọng các học viên giữ vững lòng can đảm trong khi phản đối những tàn bạo này một cách ôn hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/720之际-德国黑森州政要致信呼吁停止迫害(图)-409164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185947.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share