Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2020] Hai cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị biệt giam hơn một năm nay vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một trong số các luật sư của họ bị đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề nếu ông không nhận tội thay cho thân chủ của mình.

Bà Thịnh Hương Mai và bà Vương Anh Quân đã bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2019, sau khi bị Trung tâm Giám sát Dữ liệu lớn Quận Nam Quan báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị tước quyền thăm nom của gia đình và bị ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần trong khi bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Vào tháng 7 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Nam Quan đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Quận Triều Dương. Cơ quan này được giao nhiệm vụ xử lý toàn bộ vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Gia đình bà Thịnh đã thuê cho bà một luật sư, nhưng phía chính quyền nói rằng vị luật sư này không được phép biện hộ vô tội cho bà trước tòa. Luật sư do tòa án chỉ định cho bà Thịnh được chỉ đạo phải thay bà nhận tội.

Tại thời điểm viết bài, vẫn chưa rõ liệu cả hai học viên này đã bị truy tố hay chưa và có sắp bị Tòa án Quận Triều Dương đưa ra xét xử hay không.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/12/407592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/21/185603.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share