Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2020] Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) ở huyện Nam Bì, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, đã ban hành một tài liệu cơ mật, về việc phát động một đợt bức hại mới nhắm vào Pháp Luân Công.

Được biết, tài liệu này dài bảy trang. Nửa đầu tài liệu là thông tin phỉ báng Pháp Luân Công và các trang còn lại là quy định chi tiết về cách thức tiến hành bức hại. Những văn kiện tương tự cũng được ban hành ở các huyện khác ở thành phố Thương Châu.

Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có quyền lực vượt trên các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật ở Trung Quốc, có trách nhiệm lên kế hoạch và thực thi các chính sách bức hại.

Theo chỉ thị gần đây nhất của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Nam Bì, tất cả các thôn làng, ủy ban dân cư, đồn công an, cơ sở giam giữ, viện kiểm sát, và tòa án trên địa bàn phải bắt đầu sắp xếp các phiên tẩy não và tuyển mộ các diễn giả, trong đó có các lãnh đạo tôn giáo, nhà tư vấn tâm lý, và những người đã bỏ tu luyện Pháp Luân Công dưới sức ép từ phía chính quyền, chuẩn bị các bài diễn giảng phỉ báng Pháp Luân Công và gây sức ép khiến các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Hạn chót là ngày 15 tháng 6, các địa phương phải quyết định các địa điểm tổ chức các phiên tẩy não.

Trong những tuần gần đây, hơn 10 học viên Pháp Luân Công đã nhận được điện thoại của các nhân viên của ủy ban dân cư. Họ bị hỏi về địa chỉ, nơi làm việc, và có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Với những ai đã từ bỏ tu luyện, sẽ bị yêu cầu ký tên vào các tài liệu bổ sung để xác minh việc đó. Những ai kiên định đức tin của mình, sẽ bị yêu cầu đến gặp các nhân viên của ủy ban.

Một số cảnh sát còn sách nhiễu người nhà của các học viên và đe dọa rằng chính quyền sẽ gây ảnh hưởng dến việc con cái của họ học đại học nhằm bức ép con cái của họ quay sang đối đầu các học viên và gây sức ép khiến các học viên từ bỏ đức tin.

Trong tháng 3 và tháng 4, các quan chức của huyện Trương Bắc và huyện Hoài An ở thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc cũng tổ chức các phiên tẩy não học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185521.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share