[MINH HUỆ 18-4-2001]Nỏtadamú đã tiên đoán rằng sẽ có ba người chống Chúa đến thế giớị Người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng Napoleon là người chống Chúa thứ nhất và Hitlẻ là người thứ hại Người thứ ba, xuất hiện vào cuối thế kỳ 20 này, vẫn chưa được công nhận rộng rãị

Trong ”Tham khảo cho các lời sấm”, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã nhắc đến một vị ”Đại Vương của những nỗi kinh hoàng.” Trong nhiều nghiên cứu về Nỏtadamú, vị vua của những nỗi kinh hoàng này được người ta cho rằng chính là người chống Chúa thứ bạ

Trong một đoạn ít được biết đến, Nỏtadamú cũng đã gợi ý một vài chi tiết:

Thế kỷ 1, đoạn thứ 50:

”Từ ba dấu hiệu của Thủy sẽ sinh ra một người (đàn ông) mà sẽ kỷ niệm ngày Thứ Năm như là ngày lễ hội của ông tạ Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của người này sẽ lớn mạnh trên đất và biển, đem tai hoạ đến cho Phương Đông’

Giang Trạch Dân (Chủ Tịch Nước Trung Quốc) sinh ra tại tỉnh Giang Tộ Tên ông ta có chứa hai ký hiệu của Thủy: Giang là sông và Trạch là hồ theo Hán vặn Nơi sinh của ông ta ra là tỉnh Giang Tô cho ta dấu hiệu Thủy thứ bạ Lần đầu tiên ông chiếm được tiếng tăm trên toàn quốc là ở Thượng Hải (Hải là biển). Bây giờ ông đang ở tại Trung Nam Hải (Biển), Bắc Kịnh Trong nhiệm kỳ của ông, Trung Quốc đã gánh chịu ba đợt lũ lớn (1997, 1998, 1999).

Chức vụ của Giang Trạch Dân bao gồm Chủ Tịch, Tổng Bí thư Đảng Công Sản, và Chủ Toạ Quân Ủy Trung Ương, mà đều là ba vị trí cao nhất ở Trung Quốc. Việc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã đem đến thảm họa đen tối cho người dân Trung Quốc. Ông ta cưỡng bức áp đặt chủ nghĩa vô thần lên tất cả mọi người ở Trung Quốc và chống lại tất cả mọi tôn giáo (bao gồm cả Cơ Đốc Giáo). Tất cả các sự kiện này trùng hợp với lời mô tả của Nỏtadamú về kẻ chống Chúa thứ bạ

Câu cuối cùng ”đem thảm họa đến cho Phương Đông’ có thể mô tả sự phá hoại của Giang Trạch Dân chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Quốc và Châu Ạ Những cố gắng tuyên truyền của ông ta không đem đến kết quả mong đợi ở Tây Phượng Nếu chúng ta nhìn xem chính quyền và người dân Tây Phương hỗ trợ và bao bọc Pháp Luân Công, rõ ràng rằng thời điểm kết thúc của Giang Trạch Dân, kẻ chống Chúa thứ ba, là gần kề.

So với hai người trước – Napoleon và Hitlẻ – sự hủy hoại mà Giang Trạch Dân đem đến cho thế giới sẽ bị kiềm chế và ở trong phạm vi nhỏ hợn

21 Tháng 11 năm 2000


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/gb/0001/Nov/21/Nostradamus_third_prophet_112100_dajia.html
Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/eng/2000/Nov/24/SCF112400Ỵ1.html

(Bản dịch này có thể sẽ được hiệu chỉnh, xin quí vị thường xuyên quay lại kiểm tra, lần cập nhật cuối cùng 18/04/2001)

Share