[MINH HUỆ 08-05-2020] Để chúc mừng 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, Ngài Sylvester Tuner, Thị trưởng Houston đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

fd7bc19fa1ed14ef4150beef6d6f97f8.jpg

Ông Sylvester Turner, Thị trưởng Houston, Texas tuyên bố Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố có đoạn nêu Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, tập trung vào nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức, cũng như giúp họ hiểu sâu sắc về nhân sinh, nhân loại, cũng như vũ trụ thông qua việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố còn có đoạn nêu Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra ở Trung Quốc vào năm 1992, sau đó được giới thiệu tới Houston năm 1996. Kể từ đó, nhiều buổi hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức ở các nơi công cộng như thư viện, công viên, và các học viên đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng. Sự kiên định và can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt bị bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và vẻ đẹp của nhân phẩm con người.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/405014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184430.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share