Bài viết của Trịnh Nham, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-02-2020] Khi chủng virus corona mới bắt đầu lây truyền ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, thay vì thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn virus và bảo vệ người dân, mỗi tỉnh thành ở Trung Quốc lại nhanh chóng đưa ra chỉ đạo để kiểm soát việc phát tán thông tin nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại tỉnh Sơn Đông, các quan chức của tỉnh này đã đưa ra ba chỉ thị như sau:

Thứ nhất, yêu cầu tất cả các viên chức chính phủ và nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước, đảng viên, luật sư và nhân viên ủy ban dân cư không được bình luận, chia sẻ hoặc để lộ bất cứ thông tin nào về virus mà chưa được chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, yêu cầu tất cả cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên phải đăng lại trên mạng xã hội những thông tin chính thức do chính phủ cung cấp để giúp duy trì “ổn định xã hội” và kiểm soát dư luận.

Thứ ba, yêu cầu tất cả các nhóm chat trên WeChat đều phải bị xóa bỏ, chỉ trừ các nhóm chính thức được sử dụng cho công việc. (WeChat là một mạng xã hội chủ yếu được hầu hết các công ty và doanh nghiệp ở Trung Quốc sử dụng.)

Bất kể quy định cụ thể là gì đi nữa thì điều căn bản của các yêu cầu này thảy đều là để phục vụ ĐCSTQ. Các chỉ thị này được truyền xuống từ cấp tỉnh cho đến tất cả các cấp chính quyền bên dưới, bao gồm thành phố, quận và ủy ban dân cư. Nhân viên ở cấp thấp nhất là ủy ban dân cư thường chỉ nhận được chỉ lệnh bằng miệng, cốt để không lưu lại bất cứ bằng chứng nào của việc che đậy.

Việc kiểm soát thông tin nghiêm ngặt như vậy còn khiến các phương tiện truyền thông hải ngoại khó mà lấy được thông tin chân thực về tình hình virus, vì họ chỉ có được những tin tức mà nhà nước này phê chuẩn.

Trong những tuần gần đây, ĐCSTQ cũng đã tăng cường kiểm soát thông tin lan truyền trên mạng internet, khiến thế giới bên ngoài càng khó mà biết được tình hình thực tế của dịch bệnh ở bên trong Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/401763.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183504.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share