Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Do sự bùng phát của dịch virus corona, các khu phức hợp dân cư ở Thiết Lĩnh đã tự đóng cửa và hạn chế người ngoài vào. Trên đường thấy có rất ít xe hơi và người đi bộ.

Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì dán thông tin về môn tu luyện thiền định và tâm linh bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, bị tạm giam và bị kết án tù. Họ muốn nói với mọi người rằng họ sẽ được may mắn khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Áp phích xuất hiện trên các con phố ở Thiết Lĩnh

4392e6863a79f22dd404b290a73e0630.jpg

Tấm áp phích có ba câu chuyện về những người khỏi nhiễm virus corona sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

0342ba0b04f312ad2100d324d3ba011b.jpg

Tấm áp phích khuyên mọi người ghi nhớ hai cụm từ may mắn và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

317641c367be1ca4b51764ab81057b27.jpg

642d592a5c3818086eb5a6e82e8cf3b0.jpg

119ad6513ef004c0982caf62ceef1210.jpg

bfbbec469ffd5dbb1b8a13d37affaa6e.jpg

1d4f7b6167ce0016135f2578ad977b8a.jpg

e491df77734f2a2ca5b211095c24ee6e.jpg

3671e87efd92b45fbf8397889f794908.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401730.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/1/183458.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share