Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2020] Theo một cảnh báo chính thức tôi nhận được ngày hôm qua trên điện thoại di động, chủng virus corona mới có thể lây truyền trong không khí. Con người có thể bị lây nhiễm khi hít thở không khí có chứa các hạt khí thở mà người bị nhiễm dịch ho hoặc hắt hơi tạo ra. Nếu hít phải những hạt khí này thì có thể bị nhiễm dịch.

Điều này rất đáng lo ngại vì mắt thường không thể nhìn thấy những hạt khí này và cũng chưa ​có máy móc nào có thể phát hiện được. Không ai có thể biết được liệu không khí mà họ hít thở có thể khiến họ bị nhiễm dịch hay không. Do đó, tôi đã suy nghĩ về hai vấn đề sau đây:

Tại sao một số người lại có thể tránh được việc bị nhiễm hoặc hồi phục nhanh chóng nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và vì sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại không bị nhiễm dịch.

Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp từng giảng cho chúng ta:

Vi lạp không khí, đá, gỗ, đất, sắt thép, [thân] thể người, hết thảy vật chất đều có tồn tại trong nó cái chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy;” (Bài giảng thứ nhất,Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp ấy khiến tôi chợt ngộ ra rằng dù virus được truyền đi trong không khí, nhưng mỗi lạp tử và hết thảy vật chất đều có trong nó chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy nên khi người ta thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì thiện tâm của họ xuất lai, nó phù hợp và đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Ý niệm này là trân quý nhất. Đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ trong không khí sẽ tự động bảo hộ người này và giải thể virus. Do vậy, khi một người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ có thể tránh được kiếp nạn.

Vậy tại sao các học viên lại không bị nhiễm virus và ngay cả khi nếu họ có một số triệu chứng bị nhiễm biểu hiện trên bề mặt thì họ vẫn có thể hồi phục được một cách thần kỳ?

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Công hay chính là năng lượng tu luyện mà các học viên tu luyện được trong thân thể của họ tự nhiên cũng mang chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này của vũ trụ. Tại mức vi quan, công của các học viên có uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bất kỳ một loại virus nào, do vậy, bất kỳ một loại virus hay vi khuẩn nào ngay khi vừa mới tới gần công cao năng lượng của các học viên thì đều sẽ bị giải thể. Ngoài ra, các học viên còn được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ.

Sư phụ giảng:

“Bước qua khỏi tầng thứ này, chư vị sẽ không thể nghiệm [điều này] nữa, sau khi xuất công thì thân thể chư vị sẽ được công bao bọc. Những khí đen khí bệnh kia chính là không tiến nhập nổi vào thân thể chư vị nữa,” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Đây chính là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bị nhiễm virus corona.

Tôi thành tâm hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi đại dịch tới, các bạn sẽ có thể được bình an.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/401224.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183314.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share