[MINH HUỆ 18-09-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc các huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

393562.jpg

1. [Trùng Khánh] Ông Chu Phi bị bắt giữ, chưa biết nơi giam giữ
2. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Mã Thiệu Kiệt bị bắt giữ
3. [Thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc] Bà Xảo Tuyết và bà Lưu Nguyệt Tĩnh bị bắt giữ
4. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Á Lệ mất tích
5. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Thục Trinh và một học viên khác bị bắt
6. [Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam] Ông Khê Đông Tùng bị giam giữ
7. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tú Quân bị giam giữ
8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Nhà của bà Tôn Quế Phương bị lục soát; ông Khúc Quân bị giam giữ

9. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lại Đức Hoa và ông Vương Chí Quỳnh bị giam giữ

10. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Uy Nhiên bị giam giữ
11. [Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, khu Tự trị Tân Cương] bà Lý Ngọc Chi bị bắt giữ

1. [Trùng Khánh] Ông Chu Phi bị bắt giữ, chưa biết nơi giam giữ

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2019, ông Chu Phi bị năm hoặc sáu cảnh sát mặc thường phục còng tay và bắt giữ tại nơi làm việc của ông. Họ đã lục soát nơi làm việc và nhà của ông.

Hiện chưa biết nơi ông Chu đang bị giam giữ.

2. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Mã Thiệu Kiệt bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, ông Mã Thiệu Kiệt bị cảnh sát của đồn Công an Thanh Niên bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, ông được trả tự do.

Sáng ngày 17 tháng 9, ông Mã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 Lâm Thanh bắt giữ một lần nữa. Hiện chưa biết nơi ông bị giam giữ.

Những người tham gia bức hại ông Mã:

Trình Ái Quốc (程爱国),Giám đốc Phòng 610 Thành phố Lâm Thanh: +86-15006351887, +86-635-2321710

Thạch Bảo Sinh (石宝生), Giám đốc Cục Cảnh sát Thành phố Lâm Thanh: +86-17806352139

Quách Chấn (郭震), Phó Giám đốc: +86-13563012345, +86-17806352110

Phạm Hải Đào (范海涛), Đội An ninh Nội địa: +86-17806352177

Mã Nhất Lĩnh (杨一岭): +86-13589466098

Lưu Khánh (刘庆), Đồn Công an Thanh Niên: +86-13706350627

Thương Thụ Trinh (商树桢): +86-13706352752

3. [Thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc] Bà Xảo Tuyết và bà Lưu Nguyệt Tĩnh bị bắt giữ

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, bà Xảo Nguyệt và bà Lưu Nguyệt Tĩnh ở thị trấn Nam Trí Khâu đã bị tố cáo với nhà chức trách vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đưa tới Đội An ninh Nội địa huyện Trữ Tấn.

4. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Á Lệ mất tích

Bà Vương Á Lệ ở Nhà máy dệt Số 1 Hàm Dương đã ra khỏi nhà bốn hoặc năm ngày trước và không quay trờ về. Gia đình của bà nghĩ rằng bà có thể đã bị bắt giữ.

5. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Thục Trinh và một học viên khác bị bắt

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Tây Phong và Đồn Công an Cáo Gia Điếm đã đến nhà của ông Dương Quốc Tuyền. Họ bắt giữ bà Từ Thục Trinh và một học viên khác họ Trương là người giúp việc trong gia đình ông.

Những người tham gia bức hại:

Đội An ninh Nội địa huyện Tây Phong: +86-24-77855202

Trình Chí Sơn (程志山), Giám đốc: +86-24-77855201, +86-24-77859689, +86-13941023717, +86-13065201066

6. [Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam] Ông Khê Đông Tùng bị giam giữ

Tối ngày 29 tháng 8 năm 2019, Trình Phong, Cục trưởng Cục Công an Bình Nguyên ở khu Lương Viên đã đưa hơn 10 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và đồn công an địa phương tới nhà của ông Khê Đông Tùng.

Họ cắt nguồn điện lưới của nhà ông Khê. Khi ông ra ngoài để kiểm tra, cảnh sát chạy tới và lôi ông lên xe cảnh sát. Ông Khê đã bị đưa tới trại tạm giam Thương Khâu.

Những người tham gia bức hại ông Khê:

Trình Phong (程峰), Cục trưởng Cục Công an Bình Nguyên: +86-13803970011

Giám đốc, Đội An ninh Nội địa: +86-15803103999

Cảnh sát: +86-13937055886

Đồn Công an Bình Nguyên: +86-370-2299730

7. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tú Quân bị giam giữ

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, bà Vương Tú Quân đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Trịnh Trang Tử ở khu Khai Bình bắt giữ. Bà bị đưa tới trại tạm giam Phong Nam. Cảnh sát nói rằng bà sẽ bị giam giữ trong năm ngày. Gia đình của bà được yêu cầu phải trả 500 nhân dân tệ.

8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Nhà của bà Tôn Quế Phương bị lục soát; ông Khúc Quân bị giam giữ

Khoảng 7 giờ tối ngày 17 tháng 9 năm 2019, bà Tôn Quế Phương đã phát hiện ra ngôi nhà của mình ở Khu A của thành phố cổ khu Kim Châu đã bị lục soát. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu.

Chiều ngày 19 tháng 9, ông Khúc Quân ở Kim Châu đã bị bắt giữ khi thẻ chứng minh nhân dân của ông bị kiểm tra trên xe buýt. Ông đã bị giam giữ 10 ngày.

9. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lại Đức Hoa và ông Vương Chí Quỳnh bị giam giữ

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2019, bốn học viên ở huyện Vinh đã bị bắt giữ khi họ đang học Pháp cùng nhau ở nhà một học viên. Sau đó, hai trong bốn học viên được trả tự do cùng ngày. Ông Lại Đức Hoa và bà Vương Chí Quýnh bị đưa tới trại tạm giam Tùng Lâm Pha.

10. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Uy Nhiên bị giam giữ

Ngày 3 tháng 8 năm 2019, ông Lý Uy Nhiên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Kiều Nam bắt giữ và nhà của ông bị lục soát. Ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Giai Mộc Tư.

Những người tham gia bức hại ông Lý:

Đan Chí Hoành (单志宏), Phó Giám đốc, Đồn Công an Kiều Nam: +86-13199131100, +86-18645450796

Lưu Khánh Ngọc (刘庆玉), công an: +86-13846159000, +86-18645451978

Nhạc Bản Quân (岳本军): +86-15145422999, +86-15945450793

11. [Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, khu Tự trị Tân Cương] Bà Lý Ngọc Chi bị bắt giữ

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, bà Lý Ngọc Chi ngoài 70 tuổi ở khu Sa Y Ba Khắc đã bị bắt giữ và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Đại Phản Thành. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại bà Lý:

Lưu Văn Quân (刘文军), Cục trưởng Cục Công an khu Sa Y Ba Khắc: +86-991-5866777, +86-13999227000

Kim Chấn (金震), Chính ủy: +86-991-5867068, +86-13325639199

Triệu Quan Vinh (赵冠荣), Giám đốc: +86-991-5883908, +86-13579952861

Viên Kỳ (袁奇), Giám đốc Đội An ninh Nội địa: +86-991-5612709, +86-13909921286


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393562.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180211.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share