[MINH HUỆ 10-11-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 26 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

ae3b29741a7d48caf2dae4f1ffaf119d.jpg

1. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Kỳ Thái Liên và bà Kỳ Hồng Mai bị bắt giữ
2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Huệ Nham bị giam giữ; chồng bà đã tại ngoại
3. [Thành phố Thượng Hải] Bà Đàm Tĩnh bị bắt giữ
4. [Huyện Duyên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hà Kim Anh và một học viên lớn tuổi khác bị bắt
5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bảy học viên đã chuyển tới viện kiểm sát
6. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Thục Thân bị bắt giữ
7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Bốn mươi học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bảy học viên bị bắt giữ; một học viên phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

1. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Kỳ Thái Liên và bà Kỳ Hồng Mai bị bắt giữ

Bà Kỳ Thái Liên và bà Kỳ Hồng Mai đã bị bắt tại Nhà ga xe lửa Tây Bình Lương vào ngày 7 tháng 11 năm 2019.

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Huệ Nham bị giam giữ; chồng bà đã tại ngoại

Bà Trương Huệ Nham và chồng là ông Vương Tuấn Ba, đều khoảng 55 tuổi, ở huyện Liễu Hà, bị cảnh sát của Cục Công an huyện Liễu Hà và Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Ông Vương đã được bảo lãnh tại ngoại, còn bà Trương bị đưa tới Trại tạm giam Liễu Hà.

Các đối tượng tham gia bức hại vợ chồng ông Vương bà Trương:
Khương Chính Huy (姜正辉), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18543588306
Cao Dục Văn (高煜文), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18543588347
Vương Vĩ (王伟), cảnh sát: +86-18043508364, +86-13258773355

3. [Thành phố Thượng Hải] Bà Đàm Tĩnh bị bắt giữ

Bà Đàm Tĩnh ở quận Mẫn Hành bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019. Cảnh sát lục soát nơi ở của bà và tịch thu một điện thoại di động, một máy tính, và các tài sản cá nhân khác.

4. [Huyện Duyên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hà Kim Anh và một học viên lớn tuổi khác bị bắt

Bà Hà Kim Anh, 63 tuổi, và học viên lớn tuổi họ Hà khác bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019 vì phân phát lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công.

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bảy học viên đã chuyển tới viện kiểm sát

Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại LIên và Đội An ninh Nội địa Đại Liên đã bắt giữ nhiều học viên trong ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Ông Phan Học Minh, ông Ngô Xuân Hua, bà Lương Thánh Mai, bà Dương Bình, bà Phan Thục Hương, bà Vu Anh Hoa và bà Tạ Huệ Hiền đã bị giam giữ bốn tháng. Hồ sơ của họ đã được chuyển sang viện kiểm sát.

6. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Thục Thân bị bắt giữ

Ông Vương Thục Thân ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc bị cảnh sát của Đồn Công an Trường Thủy, Phân cục Công an Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật, Cục Công an thành phố Gia Hưng, tỉnh Triết Giang bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2019.

Các đối tượng tham gia bức hại ông Vương:
Phùng Hải (冯海), cục trưởng, Phân cục Công an Kim Xuyên: +86-935-5835151, +86-13993560268
Lôi Tiểu Ninh (雷小宁), chính ủy: +86-935-5835150, +86-13884510998
Lý Minh Quang (李明光), phó cục trưởng: +86-935-5835155, +86-13993569968
Cao Tuấn Vũ (高俊宇), phó cục trưởng: +86-935-5835156, +86-13830565980

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Bốn mươi học viên bị bắt giữ

Bốn mươi học viên ở chợ Cố Đầu Loan, khu Kiều Khẩu, bị khoảng 80 cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019. Họ bị đưa tới Đồn Công an chợ Cố Đầu Loan.

Sau đó, ông Trương Phú Quý đã được thả vào buổi tối cùng ngày. Các học viên họ Đinh, họ Cao, họ Tống bị giữ tại đồn công an hai ngày. Họ đã trở về nhà vào ngày 24 tháng 9.

Nhà của học viên Đinh, Cao, và Tống bị lục soát, các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu.

8. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bảy học viên bị bắt giữ; một học viên phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

Ông Vương Thiết Tráng, bà Quan Minh Huệ, bà Hà Hỷ Mai, ông Thiếp Lâm Phong, ông Khuê, và bà Hồ bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2019. Ông Vương và bà Hà đã bị bắt giữ chính thức.

Bà Đặng Tú Chi bị bắt và giữ tại Đồn Công an Tân Hoa trong tám ngày.

Cô Tô buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/395651.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180869.html

Đăng ngày 30-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share