Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2019] Bốn cư dân thành phố Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Quế Lan, bà Hà Nữu Đội, bà Từ Huệ Phương, và bà Lạc Canh Tú bị bắt vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Cảnh sát lục soát nhà và đưa họ tới trại tạm giam địa phương.

Tòa án thành phố Cửu Tuyền đã kết án tù bốn học viên này vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Bà Hà bị kết án năm năm, và đây là lần thứ ba bị kết án phi pháp vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà Từ nhận bản án ba năm rưỡi, bà Trương ba năm ba tháng, và bà Lạc lĩnh án một năm tù.

Bà Lạc đã được trả tự do vào ngày 3 tháng 11 sau khi mãn hạn tù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/395813.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180847.html

Đăng ngày 28-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share