Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Một tòa án địa phương ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã từ chối tiếp nhận vụ án của một học viên Pháp Luân Công và yêu cầu tòa án cấp cao hơn tái chỉ định vụ án này cho một tòa án khác.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi vụ án của bà Giả Nãi Chi đã được chuyển tới Tòa án Quận Đông Châu vào tháng 9 năm 2019, luật sư và gia đình bà đã nhiều lần lui tới tòa án để hỏi về tình trạng vụ án của bà. Một viên chức tòa án nói với luật sư rằng họ đã trình vụ án của bà lên chánh án, nhưng ông ấy vẫn chưa phân công nó cho bất kỳ thẩm phán nào.

Gần đây, gia đình bà Giả hay tin rằng Tòa án Quận Đông Châu đã trả lại vụ án của bà cho Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận. Chánh án Tòa án Quận Đông Châu đã yêu cầu tòa án cấp cao hơn tái phân công vụ án này, bởi bà Giả sinh sống tại quận Thuận Thành chứ không phải trên địa bàn của quận Đông Châu.

Gia đình bà Giả nói rằng thông qua việc tiếp xúc với các nhân viên tòa án, họ cảm thấy ngày càng có nhiều thẩm phán hiểu chân tướng Pháp Luân Công và nhiều người đã không muốn tiếp nhận hay truy tố vụ án Pháp Luân Công nữa.

Bà Giả, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 và bị giam trong Trại tạm giam Phủ Thuận kể từ đó.

Bởi không từ bỏ đức tin của mình, bà đã tám lần bị bắt giữ và giam cầm 12 năm.

Bài liên quan:

Sau 12 năm bị cầm tù, người phụ nữ Liêu Ninh lại phải đối mặt với việc bị xét xử

Sau 12 năm ngồi sau song sắt vì đức tin của mình, cụ bà 70 tuổi lại một lần nữa bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395535.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/14/180724.html

Đăng ngày 18-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share