Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 09-10-2019] Ngày 5 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nagpur, thành phố lớn đứng thứ ba của Ấn Độ, đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh trường Trung học Jupiter ở Khamla, Nagpur.

969cc3787b816f0b34ebb95119948e2f.jpg

8263290414c0e25345a1a986b8d89a01.jpg

Học sinh trường Trung học Jupiter ở Khamla, Nagpur luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ông Sawarkar, hiệu trưởng trường Trung học Jupiter, đã cho mở nhạc luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp qua loa phóng thanh của trường. 250 em học sinh đã xếp hàng trên sân thể dục. Một học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về những lợi ích của việc tu luyện pháp môn này. Mỗi học sinh và giáo viên đều nhận được một tờ thông tin chi tiết.

Hiệu trưởng, giáo viên và học sinh rất yêu thích các bài công pháp. Ông Sawarkar nhận xét loại âm nhạc này khiến cho người ta xúc động. Tập thể giáo viên rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho hay họ mong các học viên sẽ quay trở lại và cùng luyện các bài công pháp với họ một lần nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394376.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180363.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share