Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Thụy Điển, Mỹ và Newzealand. Tiếp đó là tin tức 13 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị bắt trong một ngày chỉ vì đức tin của mình.

Chương trình phát thanh số 304: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 9/10/2019

Download


Đăng ngày 9-10-2019

 

Share