Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là tin tức Ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công và hai người nhà ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt trong một ngày chỉ vì đức tin của mình . Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục về việc Đại Pháp đã cứu vãn hai gia đình tránh khỏi bị tan vỡ

Chương trình phát thanh số 280: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 14/8/2019

Download


Đăng ngày 14-8-2019

Share