Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Newzealand. Tiếp đó là tin tức 32 học viên Pháp Luân Công cùng người nhà ở Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị bắt trong vòng hai ngày chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục với tiêu đề: Lãnh đạo nhà trường nói tôi là người giáo viên xuất sắc.

Chương trình phát thanh số 301: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 2/10/2019

Download


Đăng ngày 2-10-2019

Share