Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Mỹ, Mexico và Úc. Tiếp đó là tin tức năm cư dân thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, trong đó có bốn người bị bắt và một người bị buộc phải rời nhà. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp là thẩm phán tại Trung Quốc Đại Lục về việc bản thân đã thay đổi hoàn toàn nhờ tu Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 283: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 21/8/2019

Download


Đăng ngày 21-8-2019

Share