Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Thụy sỹ, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức chín cư dân thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt giữ trong cùng một ngày chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục về những thay đổi tích cực của bản thân mình sau khi tu Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 286: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 28/8/2019

Download


Đăng ngày 28-8-2019

Share