[MINH HUỆ 25-07-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 25 thành phố hoặc các huyện thị ở 15 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 56 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

1eff5e7eaafe3a1ac211033d8a0d95a6.jpg

1. [Thành phố Quốc Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như đang trong tình trạng nguy kịch

2. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Ma Hoa hầu tòa.

3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chung Hoa bị bắt

4. [Thành phố Thượng Hải] Anh Chung Nhất Minh bị bắt giam

5. [Thành phố Thượng Hải] Ông Chu Hiền Văn bị bắt, bà Mạc Thế Uyển đối mặt với phiên tòa phi pháp.

6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt

7.[ Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

8.[Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tịch Phương và Hác Tịch Nga bị bắt

10. [ Thị xã Chư Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Vân Lan bị bắt

11.[ Thị xã Lai Dương, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Cao Mỹ Anh bị tuyên án tù

12. [Thành phố Đường Sơn, tình Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

13. [Huyện Vi Tràng, tỉnh Hà Bắc] Hơn 40 học viên bị bắt

14. [Thành phố Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam] Bà Vương Xuân Tú bị bắt

15. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Đảng Trường Hoa bị giam giữ phi pháp

16. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Tổ chức phiên điều trần cho ông Thi Quang Hiến

17. [Thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc] Các học viên Trần Diệu Quyền và Lưu Tể Cương bị bắt giữ

18.[Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt

19. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Bà Hoàng Hân Lan, Lý Quế Anh bị bắt

20. [ Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến] Ông Hoàng Mẫn bị bắt

21. [ Huyện Kim Sa, tỉnh Quý Châu] Ông Chung Đại Cương bị bắt

22. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

23.[Thành phố Trùng Khánh] Hơn 20 học viên bị bắt

24. [Thành phố Bảo Kệ, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Phượng Hà bị tạm giam

25. [ Thị xã Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt

26.[Thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Lâm Cúc bị bắt

1. [Thành phố Quốc Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như đang trong tình trạng nguy kịch

Bà Lữ Quan Như đã tuyệt thực phản đối hơn hai tháng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

2. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Ma Hoa hầu tòa.

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, tòa án quận Ninh Giang mở phiên tòa xét xử bà Ma Hoa.

3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chung Hoa bị bắt

Ngày 1 tháng 7 năm 2019, ông Chung Hoa bị bắt

4. [Thành phố Thượng Hải] Anh Chung Nhất Minh bị bắt giam

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, anh Chung Nhất Minh, sinh viên năm nhất Đại học Giao thông Thượng Hải, bị bắt tại trường và đưa vào trại giam Thượng Hải.

5. [Thành phố Thượng Hải] Ông Chu Hiền Văn bị bắt, bà Mạc Thế Uyển đối mặt với phiên tòa phi pháp.

Cuối tháng 6 năm 2019, nhân viên Sở cảnh sát Tân khu Phổ Đông đã bắt giữ ông Chu Hiền Văn, 70 tuổi.

Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, tòa án quận Phụng Hiền mở phiên tòa xét xử bà Mạc Thế Uyển.

Những cá nhân, tổ chức tham gia bức hại ông Chu và bà Mạc:

Tòa án quận Phụng Hiền: +86-21-37190666

Trần Sỹ Long, chủ tọa: +86-21-37190666, ext. 26051

Truyện Chân, thư ký phiên tòa: +86-21-37190666 ext. 26013, +86-18001682371

6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt

Ngày 8 tháng 7 năm 2019, cảnh sát thành phố Cát Lâm bắt giữ ông Vu Đan Giang. Đến nay người nhà vẫn không rõ tung tích về ông.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, nhân viên Sở cảnh sát Liên Hoa bắt giữ vợ chồng ông Trương Đức Phú và tịch thu 6 điện thoại di động, một máy tính cá nhân và ba sách Pháp Luân Công. Ông Trương bị tạm giam 15 ngày còn vợ ông được thả chiều hôm đó.

7.[ Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

Ngày 21 tháng 7 năm 2019 bà Tông Vân Hoa và ba học viên khác bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

8.[Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

Bà Hạ Đại Tú, Dương Quế Hoa, Tịch Tiên Dung và một học viên khác bị bắt vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019.

9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tịch Phương và Hác Tịch Nga bị bắt

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, nhân viên Đội bảo an Khu công nghệ cao và Sở cảnh sát Cương Thành đã bắt giữ hai cư dân địa phương, bà Vương Tịch Phương và bà Hác Tịch Nga. Cảnh sát khám xét nhà và tịch thu máy tính, máy in, máy ghi đĩa, máy cắt giấy và các sách Pháp Luân Công.

10. [Thị xã Chư Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Vân Lan bị bắt

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, một học sinh trung học đã tố cáo bà Chu Vân Lan với cảnh sát vì bà đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát thành phố Duy Phường đã bắt giữ bà.

11.[Thị xã Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Cao Mỹ Anh bị tuyên án tù

Bà Cao Mỹ Anh, ngụ ở thôn Thạch Đầu, trấn Khương Đồng, bị tạm giữ ở trại giam Đông Lưu Công, quận Phúc Sơn, thành phố Yên Đài. Gần đây, tòa án tuyên bà Cao 18 tháng tù giam và đưa đến trại giam Tế Nam vào ngày 1 tháng 7 năm 2019.

12. [Thành phố Đường Sơn, tình Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, nhân viên Đội An ninh Nội địa thành phố Đường Sơn và sở cảnh sát Trường Xuân Lộ đã bắt giữ bà Vương Trường Lĩnh và ông Vương Kiến, ở quận Cổ Dã. Nhà của cả hai đều bị khám xét.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát Ngọc Điền đã bắt giữ học viên Vương Tú Diễm và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân, các tuần báo Minh Huệ, và vật dụng cá nhân khác. Bà Vương hiện bị giam ở trại giam Ngọc Điền.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Trương Đức Cương, Giám đốc sở cảnh sát Ngọc Điền: +86-315-6110110

Dương Thành, Giám đốc trại giam Ngọc Điền: +86-315-6128266, +86-13832985546

Tôn Huy Phúc, Bí thư huyện ủy: +86-13930558765

13. [Huyện Vi Tràng, tỉnh Hà Bắc] Hơn 40 học viên bị bắt

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, hơn 40 học viên bị bắt giữ

Các học viên Lý Nguyên Hoa, Vương Tố Phương, Vương Hải Cần, Tiểu Cát, Vu Vũ Vinh bị đưa đến thành phố Thừa Đức, còn các học viên khác bị đưa vào trại giam Bắc Đầu.

14. [Thành phố Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam] Bà Vương Xuân Tú bị bắt

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, nhân viên Đội An ninh Nội địa và Sở cảnh sát Hoàng Xuyên đã bắt giữ học viên Vương Xuân Tú.

15. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Đảng Trường Hoa bị giam giữ phi pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, nhân viên Sở cảnh sát Văn Phong đã bắt giữ học viên Đảng Trường Hoa, 70 tuổi và đưa vào trại giam Nam Dương, khi bà đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại bà Đảng:

Chính trị viên, Sở cảnh sát Văn Phong: +86-13598272766

Phó giám đốc: +86-17698399206

Vương Lý Dương, Cục phó Sở cảnh sát huyện Đường Hề: +86-13598272766

Liễu Trường Vi, Cục phó: +86-13938956289

16. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Tổ chức phiên điều trần cho ông Thi Quang Hiến

Tháng 6 năm 2018, Sở cảnh sát Giang Nam bắt giữ ông Thi Quang Hiến. Đầu tháng 7 năm 2019 tòa án quận Vụ Thành tổ chức phiên điều trần cho ông.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Thi:

Thi Bưu, Đội An ninh Nội địa Giang Nam: +86-13758984996

Từ Văn Ba, +86-12819906566

Ứng Quân, Đội trưởng Phòng 610: +86-13605896939

Hồ Mẫn Tiến, Đội phó Phòng 610: +86-13858912128

Hoàng Chấn Hồng: +86-13806770078

Diệp Lệ Mẫn, tòa án quận Vụ Thành: +86-579-82468659

17. [Thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc] Các học viên Trần Diệu Quyền và Lưu Tể Cương bị bắt

Tối ngày 19 tháng 7 năm 2019, nhân viên Đội An ninh Nội địa thành phố Vũ Vuyệt và Sở cảnh sát Đại Kim đã bắt giữ ông Trần Diệu Quyền và ông Lưu Tể Cương

Những cá nhân tham gia bức hại hại học viên Trần và Lưu:

Hạ Học Minh: Giám đốc sở cảnh sát: +86-18986751777

Trình Diệc Nông: Phó giám đốc sở cảnh sát: +86-713-6276407, +86-18986751011, +86-13707253666

Trương Chính Vọng, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18986751508, +86-713-6221699

Vương Tùng Ý, nhân viên chịu trách nhiệm vụ bắt giữ: +86-18986751096

18. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát Đại Phổ, thành phố Hành Dương đã bắt giữ các học viên Trịnh Ngọc Lương, Quế Hữu Vân và Lý Bảo Trân, ngụ ở quận Châu Huy vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Đại Phổ. Sau đó cả ba bị đưa đến sở cảnh sát Hành Đông.

Bà Trịnh và bà Quế được về nhà sau đó, còn bà Lý hiện đang bị tạm giam.

19. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Bà Hoàng Hân Lan, Lý Quế Anh bị bắt

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát Quảng Châu Lộ khám xét nhà và bắt giữ bà Hoàng Hân Lan.

Ngày 22 tháng 7 bà Lý Quế Anh bị bắt. Cảnh sát tịch thu một máy tính, sách và Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

20. [ Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến] Ông Hoàng Mẫn bị bắt

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, cảnh sát bắt giữ ông Hoàng Mẫn và khám xét nhà ông. Ông Hoàng hiện đang bị giam ở trại giam Số 2 quận Đồng An.

Cá nhân tham gia bức hại ông Hoàng:

Cảnh sát Lâm: +86-13799733883, +86-18250760967

21. [ Huyện Kim Sa, tỉnh Quý Châu] Ông Chung Đại Cương bị bắt

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, sở cảnh sát An Thuận bắt giữ ông Chung Đại Cương. Tình hình cụ thể đang chờ điều tra thêm.

22. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, cảnh sát bắt giữ bà Diêu Tú Lan và bà Lý Thục Bình ngay tại nhà và tiến hành lục soát chỗ ở của họ. Bà Diêu hiện đang bị giam ở trại giam thành phố Thẩm Dương.

Bà Vương Lệ Thanh bị trình báo với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Hòa Bình. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát Sa Sơn đã bắt giữ bà và hiện đang tạm giam 15 ngày tại trại giam quận Hoàng Cô.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên trên:

Giám đốc Trầm, Trại giạm Số 2 thành phố Thẩm Dương: +86-2486673010, +86-15502409506

Vương Triệu Tân, Giám đốc Trại giam quận Hòa Bình: +86-2423759627, +86-13998327366, +86-15502412828

Sở cảnh sát Sa Sơn, quận Hòa Bình: +86-24-23301348

23. [Thành phố Trùng Khánh] Hơn 20 học viên bị bắt

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn hơn 20 học viên ở quận Sa Bình Bá khi cả nhóm đang học Pháp tại nhà của học viên Văn Đình Ngọc.

Thông tin một số học viên bị bắt: Trương Hữu Hạo, Văn Đình Ngọc, Trương Lan, Viên Dung, Chu Đốc Luân, Quách Trọng Bích, Trương Hồng Dong.

24. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Phượng Hà bị tạm giam

Ngày 16 tháng 6 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát quận Vị Tân đã bắt giữ bà Vương Phượng Hà, 61 tuổi, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở chợ. Cảnh sát tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của Nhà sáng lập và các tài liệu in ấn. Bà Vương hiện đang bị tạm giữ ở nhà giam Vị Tân

25. [Thị xã Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt

Ngày 8 tháng 7 năm 2019, nhân viên sở cảnh sát Xa Trạm đã bắt giữ các học viên nữ: Đổng Lập Hồng, Lưu Tố Mai, Trương Bội Anh, Trình Duyên Bình vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát khám xét nhà ở của họ và tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công, máy vi tính, máy in.

Bốn học viên bị giam giữ 15 ngày. Bà Đổng và bà Trình hiện đã trở về nhà, còn bà Lưu Tố Mai, Trương Bội Anh bị đưa vào diện giam giữ hình sự.

Các cá nhân tham gia bức hại bốn học viên:

Bùi Khải, Giám đốc Sở cảnh sát huyện Duyên Biên: +86-433-2242001

Bảo Cẩm Điềm, Phó giám đốc Sở cảnh sát thị xã Duyên Cát: +86-433-2242003, +86-13904469056

Thôi Xương Huyễn, Giám đốc Sở cảnh sát thị xã Duyên Cát: +86-433-8150001, +86-18043302001

Kim Ân Kiệt, Giám đốc Trại giạm thị xã Duyên Cát: +86-433-2625444, +86-433-2625464

Trại giam thị xã Duyên Cát: +86-433-2619152

26.[Thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Lâm Cúc bị bắt

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 cảnh sát Trương thuộc sở cảnh sát Liên Hoa Lộ và Đội trưởng Trần, Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ bà Dương Lâm Cúc và tiến hành khám xét nhà bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390545.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178863.html

Đăng ngày 26-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share